Onze workshops

Onze workshops zijn gericht op het LAGER ONDERWIJS

In onze workshop gaat de leerling zelf aan de slag met verschillende dozen LEGO die we zorgvuldig hebben samengesteld.

Elke leerling krijgt de kans om (minstens) 2 van onderstaande doelen te exploreren:

 • werken volgens grondplan (verschillende niveau's)
 • instructies lezen (verschillende niveau's)
 • creativiteit prikkelen
 • ontdekken van schaduwen en lichten
 • programmeren via iPad (scratch of pyton)
 • ontdekken van overbrenging (tandwiel, assen,...)
 • grondiger uitwerken van overbrenging (tandwiel, assen,...)
 • opwekken en opslag van energie (windmolen)
 • Werken rond hoeken en helling
 • Werken rond beweging

stemindeklas

Er zijn verschillende mogelijkheden:

Workshop 1: Techniek
De leerkracht verdeelt de klasgroep in tweetallen (volgens technische vaardigheid van de leerlingen). De leerlingen krijgen per tweetal een doos LEGO en gaan zelfstandig aan de slag met deze doos.
Tijdens het bouwen overlopen wij samen met de leerkracht de groepjes en bekijken in welke mate het niveau van de doos aansluit bij het niveau van de leerlingen. Waar nodig sturen we onmiddellijk bij.
Bij voldoende tijd krijgen de leerlingen een nieuwe doos waarin een andere vaardigheid aangeboord wordt, die nog beter aansluit bij hun niveau.

Workshop 2: Engineering - Probleem oplossend denken
We knopen een gesprek aan over probleem oplossend denken. Vervolgens krijgen leerlingen een probleem waarvoor ze een oplossing moeten bedenken. Uiteraard gaan ze deze oplossing bouwen met de aangeboden LEGO-doos.
Leerlingen leren omgaan met opgelegde beperkingen (je mag enkel gebruiken wat in je doos zit) en moeten omgaan met tijdsdruk.
Na verloop van tijd brengen we de verschillende bouwwerken rond de tafel en tonen de leerlingen hun bouwwerk. Ze leren eigen tekortkomen benoemen en evalueren zelf hun werk. Vervolgens mogen ze hun bouwwerk bijsturen en passen ze de geleerde principes onmiddellijk toe.

Workshop 3: Gestuurde les
We tonen een kort filmpje waarbij we een principe uit de fysica tonen. (bijvoorbeeld een turnster aan de leggers). Vanuit dit filmpje brengen we bepaalde principes over. Leerlingen bouwen vanop een plan een bouwwerk waarin ze dit principe toepassen.
Door middel van invulbladen kunnen leerlingen experimenteren met het gebouwde werk. Ze doen kleine - gestuurde - aanpassingen en komen zelf tot ontdekking welke invloed dit heeft op het eindresultaat. Op verschillende momenten is een klassikale reflectie.

BIJ ELKE WORKSHOP

 • is het mogelijk één of meer workshops te combineren
 • geven we een klassikale instructie
 • starten we met een korte teaser waarin onze medewerkers het niveau peilen
 • brengen we alle nodige materialen mee
 • wordt de groep geleid door een ervaren medewerker
 • differentiëren we op materiaal
 • ...